Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

FALLS, Cyril Bentham. Military Operations Macedonia from the Οutbreak of War to the Spring of 1917. [… From the Spring of 1917 to the End of the War.], vols Ι-ΙΙ, London, HMSO, 1933-35.

Ordu görevlisi ve tarihçi, Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (Britanya İmparatorluğu Nişanı Komutanı) Cyril Bentham Falls (1888-1971), Dublin'de doğdu, güneydoğu İngiltere'de öldü. I. Dünya Savaşıyla ilgili eserleri ile tanındı, aynı zamanda Oxford üniversitesinde askerlik tarihi profesörlüğü yaptı (1946-1953).

Sözkonusu iki ciltlik eserde, Falls, Britanya Savaş Bakanlığı belgelerine dayanarak günlük biçiminde I. Dünya Savaşı sırasında Makedonya Cephesi tarihini yazmakta. Makedonya Cephesindeki askeri operasyonların çözümlemeli bir biçimde yapılan tarifi binbaşı Archibald Frank Becke tarafından yapılmış ayrıntılı krokiler ve doğru haritalarla tamamlanır. Bunlardan başka savaşçıların bulundukları yerlerin fotoğrafları ve insan kitlesi ile doğal çevre hakkında nadir görüntüler yer alıyor.

Falls giriş yazısında belirttiği gibi askeri operasyonları diplomatik gelişmelerle bağdaştırmayı önemli sayar. Böylelikle devrinin genel siyasal çerçevesini de tarif etmiş durumda olur. Birinci ciltte ilk olarak Makedonya'nın jeografik betimlemesini verdikten sonra, antik çağlardan çağdaş devre kadar tarihsel bir dökümünü yapıp, nüfusun milletlere göre bileşimi, toplum gruplaşmalarının ve dini grupların birbiriyle karışımı hakkında yazar; Yunanlıların özellikle kalabalık olduğu büyük kentler ve Halkidiki yarımadasında çoğunlukta olmasını kaydeder.

Askeri operasyonların tümünü anlatmaktan başka, Selânik yangını (Ağustos 1917), Makedonya'nın su tedariki, Britanya ordusunun tıp ve veteriner hizmetleri, ordudaki sıtma salgını gibi konulara da özel bölümler ayırır. Sonuç kısmında ise Britanya hükümetinin askeri birliklerin dağıtımında yaptığı yanlış hareketler üzerinde durup Savaşın son safhasını hızlandıran yunan ordusunun katkısını vurgular.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (27)