Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

VAN DEN BRULE, Alfred. L’Orient Hellène. Grèce-Crète-Macédoine, Paris, Félix Juven [1907].

Bu yayında 20. yüzyıl başlarında Yunanistan'ın genel ve siyasi durumuyla ilgili üç bölüm yer alıyor. Birinci bölüm Atina'ya ayrılmış olup, Yunan Devletinin başkenti olduğu tarihten 1896 Olimpiyatlarına kadar olan devrin bir tarihî dökümünü yaparken bir yandan siyasal olayları yorumlar öte yandan tramvay, sabah gezintileri, ikindi vakti dinlenmesi, yazlık tiyatrolar gibi şehir hayatından günlük sahneler ve adetleri tarif eder. Yazar ayrıca Ed.A. Thouvenel, F.-C.-H.-L. Pouqueville, A.G. Guilletière gibi yazarların gezi yazılarına göndermeler yapar. İkinci bölümde ayrıntılı bir biçimde Girit Meselesini irdeleyip Theriso'dan başlayan ayaklanmayı ve Elefterios Venizelos'un siyaset adamı olarak yeteneklerini anlatıp genel olarak Yunanlıları över. Üçüncü bölümde 1453'ten Yunan İsyanına kadar olan devri tarihsel açıdan özetleyip, ayrıca Fanariot'lar (Fenerli aileler), yunanca dili ve okullar konusuna da odaklayarak Yunanlıların karakteri üzerinde durur. Makedonya meselesini bir Yunanlı taraftarı olarak yorumlar. Fransız siyaset adamı, diplomat, yunan kültürü uzmanı ve yazar V. Bérard'ın görüşlerine dayanan ve bizzat edindiği bilgilerle 1905-06 yıllarında Yunanistan'a seyahat eden Van den Brule, çeşitli Balkan ülkelerinin politikasını savunmayı üstlenen yazarlar grubuna dahil edilebilir.

Kendisinin Yunanistan'ın dış politikasını savunduğu gibi, aynı şekilde 20. yüzyıl başındaki bu kritik dönemde öteki Balkan halklarını (Sırplar, Bulgarlar'ı) da savunan Avrupalı yazarlar tarafından yazılmış başka metinler de bulunmakta. Kitapta Olimpiyat oyunlarının yapıldığı sırada çekilmiş Atina fotoğrafları, Elefterios Venizelos'un Theriso'da çekilmiş gençlik fotoğrafı, Serez'de Aya-Yorgi Trimorfo panayırı gibi birçok nadir fotoğraf yer almakta.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (59)