Tag Araştırması

Type a search term

Detaylı Tarama

DUPRÉ, Louis. Manolis Vlachos (ed.), Louis Dupré, Ταξίδι στην Αθήνα και στην Κωνστaντινούπολη, [Atina ve İstanbul'a yolculuk,] Atina, ΟΛΚΟΣ, 1994.

Fransız ressam Louis Dupré (1789-1837) Versailles'de doğar; Paris'te ölür. Ailesi ve çocukluğu hakkında hemen hemen hiç bilgimiz yok. Kont Clement de Ris'nin güçlü himayesine girip bunun sayesinde tanınmış ressam Jacques Louis David'in okulunda eğitim görür. Bu sanat okulu kişiliğine olduğu kadar sanat tarzına da damgasını vurur. Sanatsever bir bilirkişi ve güçlü bir siyaset adamı olan Lyon piskopozu kardinal Joseph Fesch 1811 yılında Dupré'yi Kassel'e yollar; Dupré burada Vestfalya kralı Jérôme Bonaparte maiyetinin ressamı sıfatını alır. Ayrıca kral Dupré'nin 1813'te eğitim görmek için Roma'ya gitmesini sağlar.

Genç ressam İtalya'da eski anıtları gezip özellikle antik amforaları inceler ve desenlerini çizer; aynı zamanda ise portre ve peyzaj resminde kendini alıştırır. Heykeltraş David d’Angers, ressam J.A.D. Ingres, kompozitör J. Rossini, mimar Ch. R. Cockerell gibi sanatçılarla arkadaşlık kurar. Bu arada Heyet, Hay ve Viwian'la tanışır; bu üç sanatsever ingiliz Yunanistan'a yapacakları seyahatte onlara eşlik etmesini önerirler. 1819 yılının Şubat ayında başlayan ve 1820'nin Nisan'ında tamamlanan Yunanistan seyahati Dupré'nin tüm beklentilerini haklı çıkarmış olur.

Yunan olan herşeyi saran ideal evren burada kendini ortaya çıkarır, sanatçının ele aldığı konu alanı genişler, sanatı ise yeni bir devinimle zenginleşir. Dört yolculuk arkadaşı Korfu, Epir, Tesalya, Rumeli (Sterea Ellada), Attika ve Saronikos körfezi adalarını gezerler. Dupré daha sonra İstanbul'a gelir ve Boğdan voyvodası, Bab-ı Ali tercümanı Mihail Sutzos'un (1784-1864) davetlisi olarak Bükreş'e gider.

Zarif, sevecen, girişken, açık sözlü, cesaretli ve namuslu olmanın yanı sıra özgürlük ve vatan sevgisi besleyen Dupré Yunanlılar tarafından hemen sevildi. Fransa'ya döndükten sonra 1825 yılında, en iyi gravürcülerden oyulmuş 40 adet renkli taş gravür içeren gezi albümünü yayınlar. 1827'den itibaren sürekli olarak, yunan konulu tablolarını Paris'te yıllık Salon fuarında sergiler. Ölümünden sonra 12 tane taş gravür içeren, küçük boyutta bir albümü daha yayınlanır.
En sevdiği konular insan, doğa, dindarlık duygusu, antik çağlar çağrışımı, Doğu'nun cazibesi olmakla birlikte, Yunanistan'a yaptığı seyahat Dupré'nin konu dağarcığında bir kilometre taşı oluşturur, zira bundan sonra, (her ne kadar doğa bellek ve hayal gücünü canlandırma vasfına sahipse de), portre ve kıyafet resmine öncelik verir. Çizdiği insan tiplerini mükemmel bir doğrulukla ancak tutkusuz bir biçimde, egzotizmden uzak ve kişiyi, duruşu, kıyafeti saygıyla algılayarak resmeder; ayrıntılar ve bütün ise birbirine karşılıklı göndermeler yapma durumundadır. Yapıtlarının tümünde konuda bir berraklık görmekteyiz. Daima dengeli olan bir sentez içinde görünümün ahlaki yanı öne çıkarken, akıcı ve esnek çizgiler desen ve renk arasında uyumlu bir çiftleşme tamamlamaktadır. Böylece sanatçı Doğu ile Batı arasındaki eğitim ve töre farkını belirtmeyi başarabilmektedir.

Yazan: İoli Vingopoulou

Konular (94)